Opći uvjeti i odredbe

Informacije o društvu s ograničenom odgovornošću:

ETIRIS d.o.o.

Akademika Ivana Zovke 14/P

88000 Mostar

Bosna i Hercegovina

 

Email adresa:

info@sapunoteka.ba

 

Kontakt telefon:

+387 63 444 332

 

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.

Radno vrijeme telefonskih operatera za podršku korisnicima je od ponedjeljka do petka, od 08:00 do 16:00 h.

Pružamo online usluge putem naše web stranice na domeni sapunoteka.ba. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja platnih transakcija.

Opći uvjeti i odredbe propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje web stranice sapunoteka.ba. Korištenjem web stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima i odredbama te pristaju na korištenje web stranice sapunoteka.ba u skladu s njima. Pravo Korištenja web stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe, i nijedan drugi korisnik nije ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole poduzeća ETIRIS d.o.o., te prihvaća da poduzeće ETIRIS d.o.o. nije odgovorno za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup web stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, možemo prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, možemo promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te možemo promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.
Korištenjem ove web stranice Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima i odredbama. Poručujemo Krajnjem korisniku, ako se s ovdje navedenim Općim uvjetima i odredbama ne slaže, ili ako ima manje od 14 godina, da se pokuša suzdržati od upotrebe ove web stranice.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatramo potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta i odredbi i/ili izjavu o Zaštiti podataka i privatnosti. Stoga, savjetujemo Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima i odredbama i informacije u izjavi o Zaštiti podataka i privatnosti, kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavkom korištenja web stranice i nakon objave novih promijenjenih Općih uvjeta i odredbi, kao i izjave o Zaštiti podataka i privatnosti, podrazumijevamo da Krajnji korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računarske opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i za drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ove web stranice, uz sve troškove koji su s tim povezani. Nismo odgovorni za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove web stranice.

Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove web stranice mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama. Krajnji korisnici ne smiju putem ove web stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja s naše strane, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu web stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na sapunoteka.ba web stranici ekskluzivno su pravo poduzeća ETIRIS d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, povezivanje, dubinsko povezivanje, ili mijenjanje ove web stranice na drugi način bez izričitog pismenog odobrenja s naše strane, strogo je zabranjeno. Kršenje Općih uvjeta i odredbi može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava bilo kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Web stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj web stranice sapunoteka.ba, a u skladu s propisima Bosne i Hercegovine. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu vlastite upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja poduzeća ETIRIS d.o.o. i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj web stranici postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Nemamo nikakvu obavezu izvještavati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati da odredi je li neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ove web stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito dajemo vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, neekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledavanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu vlastitu upotrebu. Time nam Krajnji korisnik daje pravo da mijenjamo, kopiramo, objavljujemo i distribuiramo bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na web stranici sapunoteka.ba.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje web stranice sapunoteka.ba isključivo na njegovu odgovornost, tako da ne garantiramo (I) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove web stranice, ili (II) za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ove web stranice.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, prekidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da nismo odgovorni za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana, te da rizik od šteta, koji može nastati kao posljedica navedenog, u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.
Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili kao posljedica nemogućnosti korištenja ove web stranice. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj web stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, nećemo biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost informacija koje se nalaze na ovoj web stranici, kao ni za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Nijedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Nismo odgovorni za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na web stranicu. Zadržavamo pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocijenimo da je neprikladan.

Krajnji korisnik se slaže da će nadoknaditi štetu, i da nas neće smatrati odgovornim, od svih zahtjeva za naknadu štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ove web stranice od strane Krajnjeg korisnika.

Možemo raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. Zadržavamo pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje, prema našoj diskrecijskoj ocjeni, smatramo neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta i odredbi od strane Krajnjeg korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili emailom, a mi ćemo poslati pismeni odgovor poštom ili emailom u zakonskom roku.

sapunoteka.ba je registrirana domena poduzeća ETIRIS d.o.o.

ETIRIS d.o.o., ekskluzivni je uvoznik i distributer sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici. Poduzeće ETIRIS d.o.o. ne garantira za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni za njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

Nismo odgovorni za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na sapunoteka.ba web stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba poduzeća ETIRIS d.o.o. Ni pod kojim uvjetima nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu time što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem sapunoteka.ba web stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost da ocijeni točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan na sapunoteka.ba web stranici.

Sjedište poduzeća ETIRIS d.o.o. je u Mostaru, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove web stranice (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su Općinskog suda u Mostaru, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ove web stranice Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim uvjetima i odredbama, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti Općinskog suda u Mostaru.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta i odredbi, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac, u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i ETIRIS d.o.o. sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina ETIRIS d.o.o. bit će korišten termin Sapunoteka, dok se termin Sapunoteka koristi uz naziv Online trgovine, web stranice i sl.

 

Uvjeti korištenja usluga web stranice sapunoteka.ba

Uvjet za korištenje Sapunoteka Online trgovine je uspješna registracija Kupca ili unos podataka potrebnih za uspješnu realizaciju dostave na željenu adresu (u slučaju da Kupac želi izvršiti kupnju kao neregistriran korisnik). U okviru registracije i kupnje, Kupcu će biti ponuđeno da prihvati Opće uvjete i odredbe. Prihvaćanje Općih uvjeta i odredbi je preduvjet za korištenje usluga Sapunoteka Online trgovine.
Preporučujemo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova s brojevima, te da svakako upotrijebite lozinku od minimalno šest znakova. Lozinku preporučujemo periodično promijeniti (barem jednom na razini godine).

 

Cijene

Cijene su izražene u Konvertibilnim markama (BAM).

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, ali bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo svojim kupcima, koji će biti obaviješteni o nastaloj situaciji, o pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te o nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi Kupca.

 

Popusti

Poduzeće ETIRIS d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene Sapunoteka proizvode na prodaju s popustom.

Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti prodaje s popustom bit će detaljno opisani, posebno trajanje popusta, ograničenje količina robe, visina popusta i sl.
Nakon završetka prodaje s popustom, nećemo primati nove narudžbe pod uvjetima koji su se odnosili na prodaju s popustom, ukoliko je istekao rok.